Showcase

Welcome

On this site I will try to give you a glimpse of my little private universe. If you want to see, hear or read more, you just have to ask.
I try not to offend any copyrights: everything on this site is either made by myself or by friends, or it is stuff that is too unknown to keep it for myself.

Frits Jonker

Nespresso Plus (5)

Published: 2020-08-05 19:27:02

Het heeft waarschijnlijk geen zin om video’s te plaatsen waarin dingen worden verteld die ik belangrijk vind. Maar ik doe dit vooral voor mezelf, om uiting te geven aan wat de hele dag en nacht door mijn hoofd spookt.
Dit is weer een van de inmiddels meer dan zestig mensen die iets instuurden naar Anna Brees:

permalink - 0 comments

Nespresso Plus (4)

Published: 2020-08-04 13:38:57

Fauci is een van de hoofdrolspelers in dit wereldtheaterstuk dat we momenteel meemaken. Ik denk dat de epidemie misbruikt worden om andere agenda’s uit te voeren. En er moet heel hard gelogen worden om dat plan uit te kunnen voeren.

Deze man beschouwt zichzelf als authoriteit op het gebied van virus-infecties en zijn woorden zijn een van de hoofdoorzaken van de ramp die de wereld nu bleeft. Maar zelfs over iets simpels als het nut van mondkapjes is hij de afgelopen maanden voortdurend tegenovergestelde verhalen aan het vertellen. Of hij weet het gewoon niet en zou zjn mond moeten houden of hij kletst uit zijn nek.

permalink - 0 comments

Nespresso Plus (3)

Published: 2020-08-03 13:08:39

Veel van de video’s die ik de afgelopen maanden heb bekeken en belangrijk vond zijn van YouTube verwijderd. Ik had ze moeten kopieren, want deze essentiele puzzelstukjes van de puzzel ontbreken nu.
Wat me vooral veel zorgen baart is dat dokters monddood worden gemaakt, zoals deze man:

Maar er was ook een kanaal van een man die Lionel Karim heet en die ten tijd van de lockdown door New York reed en de locaties filmde die op de televisie werden getoond als voorbeelden van de uitwassen van de pandemie. Zoals ziekenhuizen, begrafenisondernemingen, enzovoort. Overal waar hij kwam was er niks te zien. Inmiddels zijn er aardig wat mensen die vertellen dat de telvisiebeelden in scene zijn gezet. Maar de video’s zijn verwijderd, dus ik kan u vertellen wat ik wil, ik kan het u niet meer laten zien.

permalink - 0 comments

Nespresso Plus (2)

Published: 2020-08-02 10:14:24

Het absurde van de hele situatie is niet meer te beschrijven. Ik heb het al te vaak geprobeerd om nog te hopen dat het werkt om iemand te laten begrijpen dat ik denk dat dit geen pandemie is maar een theaterstuk.
Een paar dagen geleden zag ik deze video en toen moest ik voor het eerst in lange tijd weer eens lachen. Maar bedenk wel dat deze meneer Fauci een van de hoofdrolspelers is in deze klucht:

permalink - 0 comments

Nespresso plus

Published: 2020-08-02 09:54:10

In maart en april heb ik een dagboek bijgehouden van wat er allemaal in de wereld gebeurde. Maar omdat ik in de gesprekken die ik hierover voerde heel vaak eindigde met onoverbrugbare meningsverschillen, raakte ik zo gefrustreerd dat ik ben opgehouden met bijhouden van wat ik hoor, zie, lees en denk. Daar heb ik spijt van. Inmiddels ben ik alweer een paar weken bezig om te proberen op papier chocolade te maken van alles wat er gebeurd en kan het me ook niet meer echt schelen dat veel mensen denken dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Ik heb spijt dat ik dit blog niet vanaf dag 1 heb gebruikt om te zeggen wat ik denk. Want dat is wat me er nu doorheen sleept: de andere mensen die zeggen wat ze denken. Zoals dat sinds een week gebeurt op het kanaal van Anna Brees, een voormalige media-medewerker die mensen opriep om een korte beschrijving te geven van wat ze denken en meemaken. Dat zijn soms ontroerende verhalen die mij het besef geven dat ik niet de enige ben. En het zijn veelal mensen die uit hun hart spreken in plaats van uit hun hoofd. Hier is een voorbeeld, er staan inmiddel meer dan dertig video’s op het kanaal:

permalink - 0 comments

Wastemen

Published: 2020-07-29 19:19:51

Dit blog lag een paar dagen stil omdat mijn computer het begaf. Ik heb nu aan nieuwe, maar veel van de programma0s die ik gebruikte blijken niet compatibel met deze nieuwe computer. Ik ben een digibeet en ben afhankelijk van de hulp van anderen om alles weer op de rails te krijgen. Dat gaat uiteindelijk wel lukken maar voorlopig is het even behelpen.
Ondertussen ligt mijn hele leven sowieso plat dus dat is een goede aanleiding om een aantal zaken te veranderen. Ik ben begonnen aan een grote opruiming.
Alles wat ik in de loop der jaren heb gemaakt dat niet in een lade past heb ik weggegooid. Zoals de poppen die ik ooit heb gemaakt van bouw-afval. Die heb ik al eerder laten zien, maar voordat ik ze weggooide heb ik de moosietnog even gefotografeerd. Sommigen waren helaas te kapot omdat ze in een vrhuisdoos hebben gezeten waar ik niet zorgvuldig mee ben omgegaan. Ik gooi niet graag iets weg, maar het moet.

De beloofde informatie is in de maak, even geduld aub. De situatie van wereld verandert per dag als een slang.

permalink - 1 comment

Andere koek

Published: 2020-07-26 10:33:39

Gisteren las ik “Satan wants me” van Robert Irwin. Het is een goed geschreven kijkje in de chaos die Aleister Crowley achterliet in de occulte scene in de late jaren zestig in Engeland.
Ik ben niet heel diep geinteresseerd in satanisme en andere duistere sectes. Hier is waarom.
Ik denk dat van de honderd mensen gemiddeld een of twee mensen vragen stellen over hun leven. Gurdijeff meende dat het slechts een op de duizend mensen waren. Hoe dan ook, het gaat om het idee dat het er niet veel zijn. Van alle mensen die zich afvragen wat het leven inhoudt en of er misschien iets te weten of te begrijpen valt dat hen tot dan toe ontgaan is, is er opnieuw hooguit een op de honderd of duizend die werkelijk practische consequenties verbindt aan haar of zijn vragen. En ten slotte, van deze uiterst selecte groep mensen bereikt slechts een enkeling werkelijk inzicht in de werkelijkheid achter de door onze zintuigen en hersenen voorgespiegelde schijnwereld.
Meer dan de helft van de eenlingen die blijvend geen genoegen neemt met de illusies die de rest van de mensen fulltime bezig houden zoekt een duistere uitweg. Dat kan van alles zijn, maar waar het om gaat is dat je door iets of iemand voorbij je beperkingen wordt geduwd en de vrijheid ervaart die daar mee gepaard gaat. Dit is wat satanisme inhoudt en beoogt. We zijn allemaal de gevangene van onze gedachten en die gedachten zijn niet van ons, we hebben ze gekregen van onze omgeving. Om daar achter te komen en opnieuw in vrijheid jezelf uit te vinden bestaan technieken. Maar het is langdurig, ingewikkeld en intensief werk. Als je hulpmiddelen, zoals drugs, heftige emoties, geweld, hersenspoeling en andere rituelen gebruikt, kan het sneller. Helaas hangt aan die korte weg en prijskaartje: je ziel.
In dit blog heb ik het zelden of nooit expliciet over deze materie, maar misschien ga ik dat vanaf nu wel doen. Mijn leven ligt momenteel plat en ik denk niet dat er snel verandering in de situatie in de wereld gaat komen. Mooi moment om eens wat andere zaken aan te snijden in dit blog.

permalink - 0 comments

School

Published: 2020-07-24 09:35:11

Omdat ik misschien iets mag letteren voor een school was ik een paar keer in het gebouw waar de school huist. Dat was net voor de vakantie. Maar de school was leeg, er werd alleen digitaal lesgegeven. Het zelfde geldt voor universiteiten. Ook voor het komende jaar zijn de lessen digitaal. Ik snap hier niks van. Mensen van deze leeftijd lopen geen groter risico om ziek te worden van het corona-virus dan dat ze worden doodgereden in het verkeer. Digitaal les geven is waardeloos om vele redenen. De schade voor de individuen en voor de samenleving van dit soort maatregelen valt niet in te schatten maar ik houd mijn hart vast.
Omdat de man met wie ik had afgesproken wat te laat was, maakte ik twee tekeningen op papiertjes die daar op tafel lagen. Ik had liever wat teksten op de muur van de school geschilderd.

permalink - 1 comment

Ad astra (2)

Published: 2020-07-23 22:51:58

Het is opmerkelijk dat veel gebieden, landen, bergen en rivieren nog steeds geassocieerd worden met sterren of sterrenbeelden. Zo wordt Rusland gezien als een beer, Spanje als een stier, China als een draak, enzovoort. Dit zouden volgens dit idee restanten zijn van een tijd waarin die gebieden correspondeerden met gebieden aan de hemel. Een lang vervlogen tijd waarin men zich bewust was van de samenhang tussen de sterrenhemel en het aard-oppervlak.Die tijd is van lang voor onze officiële geschiedenis. In de Veda en in de piramide-teksten spreekt men van tienduizenden jaren geleden. Van die wereld is weinig meer over Het is opzich al een wonder dat er überhaupt nog iets is dat ons hieraan herinnert.
Soms kom je aanwijzingen voor dit idee tegen op de vreemdste plaatsen. Zoals in kinderliedjes en kinderverhaaltjes. “Twinkle, twinkle little star, how i wonder who you are?”. Of het rare verhaal over kip of een kalkoen die zijn hoofd stoot en sterretjes ziet (!). Dit brengt hem op het idee dat de hemel op aarde gaat vallen, wat hij tevergeefs aan de andere dieren probeert te vertellen.Wie verzint dit soort dingen? Ook in de science fiction wemelt het van de verwijzingen naar het idee er meer verband is tussen hemel en aarde dan we durven te dromen. Stargates, strawalkers, strapaths, enzovoort.
Onze obsessie met sterren is zo groot dat ik me niet kan voorstellen dat er niet iets achter zit dat we tot nu toe over het hoofd zien. Waar komt bijvoorbeeld het idee van een “guiding star” vandaan? Waarom zeggen we dat onze toekomst in de sterren staat geschreven? Waarom worde heiligen afgebeeld met een stralenkrans om hun hoofd? Is een aura of een halo niet gewoon een verwijzing naar onze vergeten sterrenstatus?
En lijkt astrologie ook niet een misvormd, incompleet overblijfsel vanhet idee dat men ooit werkelijk wist dat hemel en aarde één geheel vormden?
In liedjes vind je honderden verwijzingen naar het idee dat sterren de eeuwige verschijningsvorm zijn van mensen. Of, anders gezegd, dat mensen de tijdelijke verschijningsvorm zijn van sterren. In liedjes wordt de ander, het object van de liefde, op 1001 manieren vergeleken met een ster. (Ik ben een ceedee-compilatie aan het maken met de beste voorbeelden, dus die komt binnenkort.) Maar wat nu als sterren werkelijk onze wederhelft zijn? We denken dat liedjes over de liefde tussen twee mensen gaan, maar dat is onzin. Het gaat over onvoorwaardelijke liefde. Hoeveel mensen willen werkelijk “give up the world”voor hun aardse partner”? Of sterven, een eeuwigheid wachten of alles opofferen?Als je naar liefdesliedjes luistert met het idee dat het gaat over de relatie tussen een mens en een ster worden de teksten ineens een heel ander verhaal. Dan worden die liefdesliedjes een verhaal over éénwording tussen lichaam en ster.
Misschien zijn wat we met onze ogen aanzien voor sterren aan de hemel in werkelijkheid onze zielen. Misschien is de vraag of een lichaam een ziel heeft verkeerd: het zijn de zielen die en lichaam hebben. Wij zijn sterren met geheugenverlies. Gelukkig hebben we de liefdesliedjes om ons overal en altijd te herinneren aan onze ware aard en onze potentiële mogelijkheden. Wij zijn zelf de bron van onze beste ideeën, hoogste idealen , vaagste intuïties en meest vergezochte ingevingen.Als mens kunnen we de dromen van sterren verwezenlijken want die sterren zijn we zelf. We zijn eeuwige hemellichamen in tijdelijke mensengedaante.
Hier is de intro een liedje waarin het verhaal dat ik hier in mijn krakkemikkige versie probeer te vertellen fraai wordt verwoord:
“Is this the real life?
Caught in a landslide, no escape from reality.
Open your eyes, look up to the skies and see…”
Als je je ogen opent en naar de hemel kijkt zie je de sterren. Je ziet een perfecte, onveranderlijke orde. In de hemel i geen probleem, op aarde lijkt het anders te zijn. Maar is dit werkelijk misschien slechts een fantasie die we hebben omdat we niet meer weten dat we zelf deel uitmaken van die hemelse perfectie?
Is de werkelijkheid misschien beter geregeld dan denken als we niet verder kijken dan onze neus lang is? Als we met onze ogen kijken in plaats van met ons verstand. Om te zien dat het beneden op aarde net zo goed volgens plan verloopt als boven in de hemel moet we de ogen uit ons hoofd kijken.
Als het heel hoed gaat zeggen we dat we in de zevende hemel zijn, dat we stralen, enzovoort. We zien dan ook dat het leven goed is. Als het slecht met ons gaat zeggen we dat we down zijn, dat we geen lichtpuntje zien, dat we de weg kwijt zijn, enzovoort. Het zijn allemaal verwijzingen naar onze tweeledige natuur. We zijn sterrenstoffelijke wezens. En we kunnen op twee manieren naar onszelf kijken. Of we kijken vanuit ons tijdelijk lichaam naar onze eeuwige ziel, of we kijken vanuit ons hemellichaam naar ons aardse omhulsel. Het is één ding, dat we op twee manieren kunnen ervaren. Of beter gezegd: we ervaren onszelf ergens op een spectrum dat aan de ene kant een ster is en aan de andere kant een fysiek lichaam.
Het idee van verlichting wil niets anders zeggen dan dat een mens zich bewust kan worden van zijn bron en dat zij of hij in werkelijkheid verlicht wordt door zichzelf. De geboorte van verlichte wezens wordt niet voor niets in alle overleveringen aangekondigd door middel van een ster. Maar we zijn allemaal sterren. We zijn het alleen helaas vergeten.

permalink - 1 comment

Ad astra (1)

Published: 2020-07-22 20:52:17

Over de relatie tussen hemel en aarde bestaan talloze theorieën die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te hebben. Ik zie al die theorieën als stukjes van een puzzel. Dit verhaal is een poging Om die puzzel op te lossen. Het is uiteraard allemaal puur verbeelding, laat dat duidelijk zijn.
Als we ‘s nachts in de lucht kijken kijken zien we de sterrenhemel als een schil om de aarde. De sterrenhemel kan op het aard-oppervlak geprojecteerd worden. Zo maakt men een sterrenglobe. Elke plek aan de hemel correspondeert met een plek op de aarde. Omdat de sterren bewegen ten opzichte van de aarde en ten opzichte van elkaar met verschillende snelheden is het een wonder hoe de oudste beschavingen al deze bewegingen in kaart hebben gebracht en hoe ze alle astronomische cycli hebben weten te berekenen.De vraag is waarom ze zoveel moeite hebben gedaan.
De oudste bouwwerken op aarde, zoals de piramides van Gizeh en de tempels in Midden-Amerika, weerspiegelen de sterren. De bouwers hebben een deel van de sterrenhemel op het aard-oppervlak in kaart gebracht met ongelooflijk nauwkeurig gebouwde monumenten. De vraag is opnieuw waarom? Waarom was dat zo belangrijk voor de mensen die dit deden? Wat wilden ze ermee bereiken?In het moderne christelijke geloof is het woord “hemel” iets anders gaan betekenen dan wat we zien als we in de lucht kijken. Voor de antieke culturen was de sterrenhemel letterlijk het hiernamaals. Het idee was dat je als mens na je dood voortleefde als een ster. Of dat we in wezen sterren zijn die hier op aarde de tijd van hun leven hebben in een tijdelijke mensengedaante.In de overleveringen van die oude culturen gebruikt men de tekst “so above, so below”. Wat men destijds precies met die woorden bedoelde weet ik niet. Maar ik vermoed dat menhet letterlijk meende. Boven is hetzelfde als benden. De hemel en de aarde zijn als twee kanten van één en dezelfde medaille. Maar de vraag is hoe moet je dat opvatten?
Er bestaat een theorie over de relatie tussen hemel en aarde die zegt dat de aarde als het ware de gestolde projectie van de hemel is. De bergen, rivieren, zeeën en continenten van het aard-landschap weerspiegelen de constellaties aan de hemel. “Zo boven, zo beneden.“ Maar de sterenhemel verandert en eens in de zoveel tijd verandert dus ook de aarde. Als een soort cosmische update. Volgens de Indiase Veda en de overleveringen van de oorspronkelijke Amerikanen is de huidige aarde de vierde of vijfde aarde, voor zover men dit kan herinneren. Volgens dezelfde bronnen is het nu tijd voor een nieuwe update. Een aardverschuiving, een een earth shift of een landslide. Men zegt dat de aarde niet meer in lijn is met de hemel. In overleveringen wordt dat een periode vanverduistering genoemd. Als de aarde en de hemel wel gesynchroniseerd zijn is het leven helder.
Niet alleen in overleveringen en antieke bouwwerken vinden we stukjes van de puzzel,ook in de taal en in de popcultuur wemelt het van de verwijzingen naar het idee dat de hemel en de aarde een inniger relatie hebben dan we geleerd hebben te denken. De verklaring hiervoor is dat wij, mensen, worde geinspireerd door de sterren. Volgens dit idee krijgen we onze ideeën, inzichten, intuïtie, ingevingen en inspiratie van de sterren. Misschien zijn we sterren met geheugenverlies. We denken dat we onze fysieke vorm zijn maar dat lichaam is de vorm die een ster aannneemt om deel te kunnen nemen aan het leven op aarde. De sterren proberen ons hier op alle mogelijke manieren aan te herinneren. Door middel van dromen, ideeën voor boeken, films en liedjes, maar ook door middel van taal. Zo viel het me op een gegeven moment op hoe vreemd het is dat we zo’n fascinatie hebben voor sterren. Mensen vereren sterren en willen zelf een ster zijn. Het vreemd eaan dit fenomeen is dat de wens om een ster e zijn niets te maken heeft met wat iemand kan of det. Het ster zijn is een doel op zich geworden. Dat is precies wat de bouwers van de piramides voor ogen hadden, alleen zijn het andere sterren.
Dat we spreken van hemel-lichamen is ook opmerkelijk. Alleen bij levende wezens en bij sterren spreken we van lichamen. Is dat omdat we onbewust weten sterren ook levende wezens zijn? Als we dromen wordt gezegd dat we de droom beleven met een straal lichaam. Niemand heeft ooit een astraal lichaam kunnen fotgraferen maar het valt niet te ontkennen dat we elke nacht van alles meemaken in een lcihaam dat niet ons fysieke lichaam is. Dat fysieke lichaam ligt, terwijl we met ons astrale lichaam een droom bleven, in bed. Wie heeft ooit bedacht om ons droom-lichaam een astraal lichaam te noemen? En waarom? Zijn we een twee-ledig wezen dat aan de ene kant mens is en aan de andere kant ster? En zijn we in onze dromen allebei een beetje? Zijn dromen misschien bedoeld om ons aan onze ster-status te herinneren?
Wordt vervolgd.

permalink - 0 comments

Martin's Monthly Pinup Parlour

Published: 2020-07-17 10:01:07

Afgelopen donderdag was er na ruim een half jaar pauze weer een live modelteken-avond van Martin Draax in De Nieuwe Anita. Het model was Pieter en ondanks de lage opkomst was het een feest om weer iets analoogs te kunnen doen.

permalink - 0 comments

Robotica

Published: 2020-07-16 19:11:40

Lang geleden, toen ik nog een vrij hoge dunk had van het mensdom, heb ik deze twee compilaties gemaakt:

Dat zijn geen ceedees waar je voor je plezier de hele dag naar luistert maar het zijn wel het soort ceedees waar ik meteen in geinteresseerd zou zijn als ik ze niet zelf had gemaakt. Vandaag heb ik deel 3 in elkaar geknutseld:

Allemaal liedjes over en door robots, vaak muzikaal aanzienlijk minder interessant dan cultureel. Dit krijg je als te veel energie en te veel tijd en te weinig inspiratie hebt.

permalink - 1 comment

Nespresso

Published: 2020-07-15 09:54:57

permalink - 0 comments

Scheiding

Published: 2020-07-14 21:55:51

permalink - 0 comments

Nespresso

Published: 2020-07-13 13:31:34

permalink - 0 comments