Showcase

Het probleem

Thursday, 25 November 2021

Er was eens, in een land heel ver van hier, een groot probleem. Het probleem hield alle mensen dag en nacht bezig. Iedereen praatte over niets anders en niemand was het met elkaar eens over wat precies het probleem was. Sommige mensen bedachten oplossingen maar daar werd doorgaans niet naar geluisterd. En als er een oplossing wel werd uitgevoerd werkte die niet of maakte die het het probleem nog groter.
De verschillen van mening liepen zo hoog op dat er amper nog gewerkt werd in het land. Iedereen maakte overal ruzie met iedereen. Zelfs families vielen uit elkaar omdat mensen elkaar niet langer konden begrijpen.
Het eens zo welvarende en gelukkige land zakte af naar een trieste karikatuur van zichzelf. Er werd amper meer gelachen en de levenslust sijpelde weg uit de door het probleem geobsedeerde bevolking.
Toen het probleem begon had de koning zijn hofnar ontslagen omdat die schertsend op televisie had gezegd dat de koning het probleem was. Maar de koning was nu zo ten einde raad dat hij zijn voormalige hofnar op het paleis ontbood om hem om advies te vragen. “ Hoe kunnen we dit probleem ooit oplossen?” De hofnar hoefde niet lang na te denken over zijn antwoord: “ We gaan dit probleem nooit oplossen, sire, want het bestaat niet. Er ìs geen probleem.”
Nadat de woorden van de hofnar tot de koning waren doorgedrongen, viel er een doodse stilte in zijn hoofd. De koning begreep exact wat de hofnar had gezegd en hij wist dat hij gelijk had. Maar hij wist ook dat hij deze waarheid nooit aan zijn bevolking zou kunnen vertellen. Niemand zou hem begrijpen of geloven.
De volgende dag bood de koning zijn ontslag aan en trok zich terug in een hutje op de hei met een houtkachel. En hij leefde nog lang en gelukkig.

Comments: