Showcase

Voynich Manuscript

Saturday, 8 September 2012

Er bestaan weinig raadsels van de orde van het Voynich manuscript. Mocht u niet weten wat het manuscript is, is hier een documentaire:

Ik ben ooit via Terence McKenna achter het bestaan van het manuscript gekomen. Dat was voor het Internet, maar het raadsel is nog steeds onopgelost. Ik denk dat het een onzin-boek is. Dat is heel wonderlijk, misschien nog wel wonderlijker dan dat het een gecodeerd verhaal zou zijn, omdat er geen enkele andere hoax is die ook maar in de buurt komt van het Voynich Manuscript. En het Voynich Manuscript is 600 jaar oud!
In de artikelen en documentaires die over het Voynich Manuscript zijn verschenen wordt vaak gezegd dat het onmogelijk zou zijn om iets te verzinnen dat sprekend lijkt op echte informatie maar het niet is. Ik geloof dat niet. De bouwtekeningen in de film “Contact” en het apparaat zelf zijn een goed voorbeeld dat dit wel degelijk mogelijk is. Jaren geleden heb ik zelf een kleine poging gedaan om iets te maken dat lijkt op echte informatie maar dat pure onzin is. Dat was dit:

Gisteren stuurde Ruud Hulleman me de link naar bovenstaande documentaire en toen zag ik dat er een documentaire is over een ander vreemd manuscript, waarvan ik nog nooit had gehoord, de “Devil’s Bible” ofwel de “Codex Gigas”:

Deze documentaires hebben altijd een groot showgehalte, maar ik probeer daar doorheen te kijken en luisteren. Wat overblijft zijn fascinerend boeken, die een grote inspiratie zijn voor het boek dat ik zelf ga maken. Dat gaat over een boek, dat is geschreven als middel om te reincarneren. Ervan uitgaande dat onze psyche een soort levende database is, is het niet ondenkbaar dat iemand het essentiele deel van zijn psyche vastlegt in een boek, zodat hij in de verre toekomst kan ontwaken in een brein dat over dezelfde database beschikt. Ik heb al jaren het idee dat de Bijbel een (mislukte) poging is om de psyche van Christus een comeback te geven in het ander, later brein. Maar in mijn verhaal gaat het niet over Christus, maar over een van de duisterste personages die onze geschiedenis kent: Thoth.

Comments: