Showcase

De macht van het woord

Monday, 25 January 2016

Een van de onderwerpen waar ik graag over lees en denk, is hoe taal werkt. Dat is een onderwerp waar ik me al een paar keer ernstig aan vertild heb, dus ik probeer me er niet in te verliezen. Maar soms is dat moeilijk omdat het zo krankzinnig fascinerend is.
Het idee dat onze psyche voor een groot deel een taal-constructie is, heeft grote consequenties. Want we worden de hele dag gebombardeerd met taal en voor een groot deel hebben we niet door hoe diep dat inwerkt op ons leven.
Onlangs stuitte ik op deze video:

De man is Cullen Smith en van alle mensen die ik ken die zich met Truth/the root/language bezig houden, gaat hij het verst. Ik vind het verhaal dat hij vertelt in deze video briljant, al weet ik niet wat ik er verder van moet denken. Nou ja, ik geloof in ieder geval niet in het soort conspiracy dat hij beschrijft. Maar dat taal een “spell” is, geloof ik zeker wel. Ik ben allang niet meer zo geïnteresseerd in wat nou precies die “spell” is, ik probeer vooral mezelf ervan te bevrijden. Maar om vrij te geraken van de taalwortels die mij verstrikken en verstikken moet ik natuurlijk wel weten waar ze zijn. Dit heet ook wel het Repelsteeltje effect: als je weet hoe het heet, verbreek je de betovering. Ik ga u verder niet lastig vallen met informatie over dit onderwerp, want alles wat ik weet komt van anderen, en met een beetje Googlen kunt u die eenvoudig vinden.

Comments: