Showcase

Peter Plichta

Friday, 17 January 2020

Eind vorige eeuw kocht ik dit boek:

Het gaat over getallen en chemie. Toen ik het voor het eerst las begreep ik de helft niet. Maar ik herlees het regelmatig en heel langzaam dringt het tot me door wat Peter Plichta schrijft. Het is een ongelooflijk verhaal.
Het basis-idee is dat de natuurlijke getallen geen verzinsel van mensen zijn maar dat ze de broncode van de schepping zijn. De priemgetallen zijn de sleutel tot het ontrafelen van de reden waarom alles is zoals het is: de 81 elementen, de tijd, de lichtsnelheid en de natuurlijke constanten.
Het boek is niet meer in druk en Peter Plichta lijkt weinig mensen te hebben overtuigd met zijn ideeen. Dat is raar want het zijn voor een belangrijk deel meer dan ideeen. Zo heeft hij een nieuwe brandstof gecreeerd. Die verbrandt niet alleen de zuurstof maar ook de waterstof, waardoor er meer energie vrijkomt. Ook bedacht hij een raket in de vorm van een schijf, die hogere snelheden kan behalen dan gewone raketten en die gewoon kan landen en opstijgen als een vliegtuig.
Mij gaat het vooral om de simpele en elegante manier waarop Peter Plichta uit de natuurlijke getallen allerlei verschijnselen verklaart die in de reguliere wetemnschap als axioma’s gelden.
Dit is het schema waar alles om draait:

Iedereen weet dat priemgetallen uitsluitend worden gevonden rond veelvouden van 6. Dus 5 en 7, 11 en 13, 17 en 19 zijn priemgetallen. Maar bij 4×6 gaat het mis: 25 is geen priemgetal. En bij 6×6 eveneens: ook 35 is geen priemgetal. Ik las in dit boek voor het eerst dat 25 en 35 (en alle andere getallen naast een veelvoud van 6) producten van priemgetallen zijn. (25=5×5, 35=5×7, enzovoort.)
Ik heb de afgelopen dagen wat lezingen over priemgetallen bekeken op YouTube. Niemand had de inzichten van Peter Plichta. Zo lijkt bijna iedereen de 2 en de 3 ook als priemgetallen te beschouwen. Terwijl ze alle kenmerken ontberen van een priemgetal. Peter Plichta beschouwt de 1, 2 en 3 als het gereedschap om de blauwdruk te ontcijferen. De 2 en de 3 zijn dus geen priemgetallen. Om een voorbeeld te geven: 1+2+3=6. En 1×2x3=6. Dat wordt in de moderne wiskunde als een leuk curiosum beschouwt, maar in een heelal waar geen toeval bestaat is het een aanwijzing. Het is een aanwijzing voor Peter Plichta dat in de natuur alles draait om de 6.
Ik zag dat Peter Plichta in Dusseldorf woont. Hij is nu 81. Dat zal voor hem een bijzondere leeftijd zijn, omdat 81 het aantal stabiele elementen is.
Peter Plichta is trouwens ook de eerste en enige(!) die me ooit vertelde dat de elmenten 43 en 61 niet werkelijk bestaan. Ze kunnen alleen onder zeer speciale omstandigheden worden gecreeerd en vallen meteen weer uit elkaar. In dit boek vertelt hij niet waarom dat zo is. Ik ben een paar keer per jaar in Dusseldorf. Ik zou het kunnen wagen om te proberen met hem af te spreken en het hem persoonlijk te vragen…
Als u gaat googlen komt u veel meer fascinerends tegen dat het werk is van Peter Plichta. Zoals de ruimtespiegel:

Deze spiegel laat zien dat de ruimte vier dimensies heeft. Peter Plichta verwerpt het idee dat tijd een vierde dimensie is. Ook hierover zou ik hem graag wat vragen willen stellen.

Comments:

Herman Roozen

2020-01-17 20:02:43

Dat klinkt razend interessant. Amazon heeft hem nog. Zet ik op mijn lijstje. :-)

Henk

2022-04-14 17:45:32

Goede uitleg! Heb het boek ook net in huis en al even gekeken op die pagina.
Dat de priemgetallenrij begint met -1 komt me bekend voor van prof. F. Weinreb in o.a. “Het Bijbelboek Jonah”. No. 1, 2 en 3 telt dan ook mee om een priemgetal een volgordenummer te geven en er iets zinnigs over te zeggen m.b.t. de Bijbelse grondtekst die ook numeriek aanwezig is.

Henk

2022-04-15 13:59:54

In “Het Bijbelboek Jonah” en ook in “Bijbel en Midrash”.