Showcase

Vrijheid

Sunday, 22 February 2015

In veel religieuze boeken wordt er op gehamerd dat de schepping niet ergens in het verleden plaats vond, maar een continu proces is. De wereld wordt NU geschapen, niet in het verleden.
Daar heb ik al vaker over geschreven, maar vandaag bedacht ik dat het zorgvuldiger kan worden gezegd dan ik eerder gedaan heb. Waar het om gaat is dat situaties uitsluitend in het NU worden gecreëerd. Objecten, dode dingen dus, kunnen in het verleden gecreëerd zijn en in het NU rondhangen, maar alles wat leeft kan alleen maar NU worden gecreëerd. Het Leven is uitsluitend NU. Alle verleden is dood. Er is ook geen toekomst, want die moet nog gecreëerd worden.
Dit is natuurlijk maar een idee. De werkelijkheid is nooit een idee, maar de werkelijkheid kan helaas alleen maar beschreven en begrepen worden met behulp van ideeën.
De kunst is om echt in het NU te leven en niet met allerlei touwtjes aan een dood verleden vast te zitten. Dat is eigenlijk mijn enige echte wens.
De aanleiding voor dit verhaal is een video van Nina Simone die ik op FaceBook zag. De tekst is geweldig, maar de aanwezigheid van Nina Simone nog meer. Misschien projecteer ik iets wat er niet is, maar ik zie hier een vrouw beleven wat ze zingt.

Voor alle duidelijkheid, ditis de originele versie va het lied:

Ik weet natuurlijk niet wat er precies gebeurde tijdens de uitvoering in Montreux, maar ik denk dat Nina op dat moment echt de vrijheid ervoer waar dit lied over verteld. Het is een mooi voorbeeld van wat muziek kan doen.

Comments: