Showcase

Denken

Wednesday, 27 January 2021

Een jaar of veertig hoorde ik een interview met een dame op de radio. De context ben ik vergeten, maar er werden meerdere mensen kort geinterviewd en voordat de dame aan het woord kwam vertelde een man over buitenaardse wezens. De dame vertelde dat alles bestaat wat ze kan bedenken. Ik herinner me dat ze letterlijk zei: “Hoe kan een mens iets bedenken als het niet bestaat?”
Ik zag vandaag met een half oog deze film:

Ik houd van het idee van tijdreizen, maar ik geloof er niet in. Althans niet in de mogelijkheid zoals het in deze film wordt gebruikt.
Tijdens het afwassen schoot de uitspraak van de dame van veertig jaar geleden door mijn hoofd. En dat was de inleiding tot een hele ingewikkelde reeks associaties die ik u ga besparen. Maar mijn conclusie is: de dame heeft gelijk. We kunnen niets bedenken dat niet kan bestaan. Dat geldt in de eerste plaats voor alles dat visueel is, maar ook voor ideeen. Het nadeel van ideeen is dat ons brein ze alleen kunnen vertalen in beelden die we al kennen. Daarom is kunst niet los te zien van uitvindingen en wetenschappelijke doorbraken. Als een idee opkomt in een hoofd van een persoon met weinig of geen voorstellingensvermogen kan die persoon er niks mee.
Gelukkig lijken ideeen een voorkeur te hebben voor personen die wel de beschikking hebben over voorstellingsvermogen. Omgekeerd geldt helaas ook dat mensen zonder ideeen helemaal enkel geen voorstellingsvermogen hebben, zoals we de afgelopen maanden gedemonstreerd hebben mogen zien door onze regeringsleiders en media-beroemdheden.

Comments: