Showcase

Roger Penrose

Tuesday, 3 March 2020

De ideeen van Roger Penroise gaanhelaas ver boven mijn pet, maar in deze video heeft hij het over een onderwerp dat ik wel kan begrjpen. En mijn god, wat een feest om een genie te mogen meemaken, ook al is het dan maar op een video.

Tijdens de lezing zegt hij wel tien keer dat hij niet verder ingaat op iets dat hij kort aansijdt. Ik kan me geen voorstelling maken van zijn manier van denken, maar alleen op basis van deze video is duidelijk dat dit van een totaal andere orde is dan wat in mijn hoofd plaatsvindt.
En los van alle genialiteit: ik zie hier heel veel schoonheid voorbij komen!

Comments: