Showcase

Antwort Bucher

Sunday, 11 December 2011

Op de rommelmarkt in Dusseldorf kocht ik ook vier delen uit de serie Antwortbucher.

De boeken werden in 1973 geschreven door Giuseppe Zanini en in Duitsland uitgegeven door Neuer Tessloff Verlag. Ieder boek telt zo’n 180 bladzijden, en er staan gemiddeld twee illustraties op elke bladzijde, in kleur. Die tekeningen zijn gemaakt door meerdere mensen, maar hun namen worden niet vermeld. Het zijn misschien wel de beste tekeningen die ik tot nu toe in dit genre heb gezien. Hier zijn er een paar uit het Warum-deel:

Er staat geen enkele foto in deze boeken, uitsluitend tekeningen. Ook voor deze boeken betaalde ik een euro. Ik snap er niks van dat er zo weinig belangstelling is voor dit soort boeken. Maar ik ga daar natuurlijk niet over klagen.
Morgen de andere drie delen uit deze geweldige reeks!

Comments: