Showcase

Andere koek

Sunday, 26 July 2020

Gisteren las ik “Satan wants me” van Robert Irwin. Het is een goed geschreven kijkje in de chaos die Aleister Crowley achterliet in de occulte scene in de late jaren zestig in Engeland.
Ik ben niet heel diep geinteresseerd in satanisme en andere duistere sectes. Hier is waarom.
Ik denk dat van de honderd mensen gemiddeld een of twee mensen vragen stellen over hun leven. Gurdijeff meende dat het slechts een op de duizend mensen waren. Hoe dan ook, het gaat om het idee dat het er niet veel zijn. Van alle mensen die zich afvragen wat het leven inhoudt en of er misschien iets te weten of te begrijpen valt dat hen tot dan toe ontgaan is, is er opnieuw hooguit een op de honderd of duizend die werkelijk practische consequenties verbindt aan haar of zijn vragen. En ten slotte, van deze uiterst selecte groep mensen bereikt slechts een enkeling werkelijk inzicht in de werkelijkheid achter de door onze zintuigen en hersenen voorgespiegelde schijnwereld.
Meer dan de helft van de eenlingen die blijvend geen genoegen neemt met de illusies die de rest van de mensen fulltime bezig houden zoekt een duistere uitweg. Dat kan van alles zijn, maar waar het om gaat is dat je door iets of iemand voorbij je beperkingen wordt geduwd en de vrijheid ervaart die daar mee gepaard gaat. Dit is wat satanisme inhoudt en beoogt. We zijn allemaal de gevangene van onze gedachten en die gedachten zijn niet van ons, we hebben ze gekregen van onze omgeving. Om daar achter te komen en opnieuw in vrijheid jezelf uit te vinden bestaan technieken. Maar het is langdurig, ingewikkeld en intensief werk. Als je hulpmiddelen, zoals drugs, heftige emoties, geweld, hersenspoeling en andere rituelen gebruikt, kan het sneller. Helaas hangt aan die korte weg en prijskaartje: je ziel.
In dit blog heb ik het zelden of nooit expliciet over deze materie, maar misschien ga ik dat vanaf nu wel doen. Mijn leven ligt momenteel plat en ik denk niet dat er snel verandering in de situatie in de wereld gaat komen. Mooi moment om eens wat andere zaken aan te snijden in dit blog.

Comments: