Showcase

Denk zelf

Thursday, 2 July 2020

Thorsten Kindfall was een werkeloze journalist in Düsseldorf. Nadat zijn artikelen over het Kentler-project in Berlijn door alle betalende kranten werden geweigerd zat zijn toch al weinig succesvolle loopbaan er op. Niemand wilde weten hoe de Duitse staat tussen 1969 en 2008 op grote schaal pedofilie had gefaciliteerd.
Op een dag werd zijn dochter Anna van school naar huis gestuurd vanwege een tekort aan leraren. Dat was niet de eerste keer en het was ook lang niet de enige school die al jaren met een chronisch tekort aan leraren kampte. Of met te weinig budget, het is maar hoe je het bekijkt. Thorsten beschikte over een nooit gebruikt lerarendiploma en besloot in een opwelling zich gratis aan te bieden als tijdelijke leraar. Aanvankelijk wees de school zijn aanbod af omdat het in strijd was met de wet. Maar een week later, toen er nog drie leraren zich overspannen hadden afgemeld, werd hij alsnog gevraagd voor de klas te komen staan.
Het pakte anders uit dan Thorsten had gedacht. Hij haalde zo’n beetje alle kranten. De ironie van deze vreemde bocht in de werkelijkheid ontging Thorsten niet. Dezelfde kranten die zijn artikelen hadden geweigerd prezen hem nu de hemel in. Hij werd namelijk verkozen tot leraar van het jaar en zijn ideeen maakten school: duizenden werklozen deden een versnelde lerarenopleiding en zorgden voor een revolutie in het onderwijs. Thorsten zelf schreef een boek dat als handleiding werd gebruikt bij de omwenteling die, eenmaal ging gezet, niet meer was te stuiten. Cijfers, toetsen en examens werden afgeschaft. Alle vakken werden in kleine, passende groepjes zoveel mogelijk practisch onderwezen. De belangrijkste les achter alle lessen was: denk zelf.
De kinderen die deze les hadden begrepen zorgden ervoor dat hun ouders werden herinnerd aan iets dat ze waren vergeten: denk zelf.
De Denk Zelf beweging waaide als een frisse wind door alle vastgeroeste instituten. Ineens waren de rollen omgedraaid. Wie een mening verdedigde die zij of hij niet zelf had bedacht werd meewarig aangekeken en verzocht even goed na te gaan denken. Het hele idee dat je zelf beter werd van het uitvoeren van andermans agenda was snel verdwenen. Helaas werd Thorsten op jonge leeftijd dement. Zijn dochter Anna schreef een mooie biografie over haar vader. Daaruit bleek dat Thorsten achteraf toch liever autocoureur had willen worden. Anna ging in de politiek. Door elke gelegenheid aan te grijpen om op televisie haar verhaal te vertellen zorgde ze ervoor dat er een begin werd gemaakt aan het uitroeien van alle georganiseerde pedofilie in Duitsland.

Comments:

Roland Vonk

2020-07-10 21:50:49

Ik heb in Rotterdam rechten gestudeerd. Die opleiding streefde naar het stimuleren van een zogeheten zkk-attitude. Zkk: zekfstandig, kritisch en kreatief.